Beste parochianen, Onder invloed van alle veranderingen om ons heen krijgt de voortschrijdende herstructurering van de parochies in ons bisdom en in het bijzonder in ons dekenaat steeds meer gestalte. De contouren van de vier grote samenwerkingsverbanden in ons dekenaat worden zichtbaar in de benoeming van de priesters en de afspraken van de kerkbesturen onderling…

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer