Met ingang van 1 april 2023 is het adres van onze website gewijzigd. U kunt ons nu vinden op www.rk-parochiesmaastrichtwest.nl Ook is per 1 april 2023 het e-mailadres gewijzigd. Nieuw e-mailadres is: info@rk-parochiesmaastrichtwest.nl

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer