BRONPROCESSIE 12 MEI 2024

Onder stralend weer vond op zondag 12 mei de jaarlijkse bron-processie plaats.
Na vertrek op het Sint Theresiaplein trok de stoet door de straten van Biesland, die versierd waren met vlaggetjes en bloemen strooisel. Einddoel was de bron van Sint Servaas aan de Cannerweg, in het hart van het Jekerdal. De stoet werd begeleid door gezang van de Cappella Sancti Servatii en de klanken van de Fanfare Sint Servatius. Ook de dragersgildes van Monulfus en Gondulfus, Lambertus en Sint Servaas, alsmede de Broederschappen van Sint Servaas en Lambertus gaven acte de présence.
Ook het Graf van St. Servaas was aanwezig.
De belangstelling langs de route was groot.
Zoals RTV Maastricht verslaggever Laurens Bouvrie schreef vond na aankomst bij de bron een plechtige hoogmis plaats in de “Groene Kathedraal van Maastricht”. De sfeervolle dienst met 4 heren ondersteund door acolieten van St. Servaas en St. Theresia-Jozef & St. Anna-Lambertus werd voorgegaan door deken Dautzenberg en was zeer druk bezocht met naar schatting 450 deelnemers, van jong tot oud.
Na afloop was er nog een gezellig informeel treffen in de zaal van de fanfare.
Al met al is dit een prachtige traditie die weer mogelijk werd gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers in een mooie samenwerking van de parochie van Sint Servaas met de parochies St. Theresia-Josef en St. Anna-Lambertus.

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer