Het parochiekantoor is m.i.v. 1 juli 2024 geopend op maandag en vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer