Ter herinnering aan pastoor

Andries van den Berg

*Zwolle, 28 oktober 1946                                                                                           Maastricht, 8 me i 2022

Andries werd geboren als jongste van een gezin met vier kinderen. Hij groeide op in Haren bij Groningen. Na zijn middelbare school volgde hij een opleiding aan de ‘kweekschool met den Bijbel’ in Groningen en werd hij onderwijzer. Van huis uit was hij gereformeerd, maar steeds meer raakte hij geboeid door het katholieke geloof.

Na een periode van voorbereiding trad hij in de zomer van 1975 toe tot de R.K. Kerk.

In diezelfde tijd rijpte in hem het verlangen om priester te worden. Hij koos ervoor om naar Rolduc, het toen nieuw opgerichte seminarie van het bisdom Roermond, te gaan.

Op 5 juni 1982 werd Andries in Roermond tot priester gewijd. Hij werd kapelaan in Tegelen en vervolgens in De Heeg. Zijn eerste pastoorsbenoeming was in Roermond en daarna in Maastricht: in 1989 in de Sint Jozefparochie en daar kwam in 1992 de Sint Theresiaparochie bij.

Andries was een markante persoon met een zeer veelzijdige interesse. Hij was dol op muziek en met name opera. Maar ook geschiedenis en literatuur boeiden hem zeer. Zijn pastoraat kenmerkte zich door een grote betrokkenheid bij de hem toevertrouwde parochianen. Hij was onbevangen, open en non-conformistisch. Hij betoonde zich een ware (be)dienaar van het Woord (bijna al zijn preken zijn parels van het bij-de-tijd-brengen van Gods Woord). Het voorgaan in de Eucharistie was voor hem een wezenlijke vervulling van zijn priesterschap. Hij was trouw aan zijn veelkleurige contacten met parochianen, met familie en vrienden. Hij bezat het vermogen om met woorden te toveren, zowel mondeling als schriftelijk. Hij was trefzeker en scherp in zijn observaties . Het ging hem aan het hart dat de Sint Jozefkerk gesloten wordt, maar hij was blij dat de Sint Theresiakerk als kerk en als  klassieke muziektempel blijft bestaan. Andries zou op 5 juni 2022 niet alleen zijn 40-jarig priesterjubileum vieren, maar ook zijn afscheid van zijn Maastrichtse parochies. Hij verheugde zich op een nieuw, maar bescheidener pastoraat in Leiden.

Het mocht niet zo zijn. Zijn pelgrimstocht door dit leven eindigde op 8 mei jl.

Wij vertrouwen Andries toe aan de Goede Herder in wiens voetspoor hij heeft willen leven en werken.

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer

     
Popup Plugin