Hoe gaat het nu concreet met de plannen voor de Theresiakerk?

Beste medeparochianen,

Deze vraag krijgen wij nu iedere week gesteld nadat we vorig jaar het plan hebben gelanceerd om de Theresiakerk met de voormalige schoollokalen en ruimten aan het Theresiaplein (zijde Athoslaan) om te bouwen en aan te passen voor de thuisbasis van de Philharmonie Zuidnederland (PZN).
Een nieuwe bestemming is hard nodig omdat we geen geld meer hebben om de Theresiakerk zelfstandig open te houden. Wij hebben daarbij gekozen om de eredienst te behouden (op de zondagen gaan de missen gewoon door in de dagkapel en zo veel mogelijk 1 x per maand in de grote kerk) en de grote ruimten te verhuren aan PZN.
Graag informeren wij U over de huidige stand van zaken.
Het afgelopen jaar heeft het Theresia-team hard gewerkt aan het verder concretiseren van de plannen.
U heeft zelf natuurlijk al de eerste aanpassing in de Theresiakerk ervaren. In april jl. hebben we samen met de Fanfare St. Servatius het podium van het priesterkoor weggehaald om meer zicht te krijgen op de ruimte die de kerk PZN kan bieden.

We geven U een kort overzicht van de belangrijkste stappen die ondertussen zijn gezet:

  • Besluit gemeenteraad Maastricht om 1 miljoen euro subsidie voor de realisatie van de plannen beschikbaar te stellen. In haar vergadering van 9 februari jl. heeft de gemeenteraad haar akkoord gegeven.
    Pastoor van den Berg heeft daartoe onder meer een vlammend betoog gehouden voor de komst van PZN om daarmee de Theresiakerk voor de toekomst (religieus cultureel erfgoed, inclusief eredienst) te behouden;
  • Het aanvragen van de andere benodigde middelen bij provincie Limburg en het Nationaal Restauratie Fonds en het vastleggen van de eigen bijdrage van PZN; totale projectkosten bedragen volgens voorlopige schatting euro 1.975.000 ex BTW;
  • Uitwerken van de plannen door de Architect CB5 en adviseur Huygen onder leiding van Bureau Franken die het projectmanagement verricht. Bureau Franken is onder meer bekend van het project DomusDela in Eindhoven;
  • Goedkeuring verkrijgen van het Bisdom Roermond voor de ombouw en aanpassing van de Theresiakerk; vicaris generaal Maessen, pastoor van den Berg en deken Dautzenberg hebben zich hier bijzonder voor ingespannen;
  • Overleg met de vaste gebruikers van de ruimten van de voormalige school, in het bijzonder zangkoor Catotsh en ook het Theresiakoor waar we in de zondagmis van juni speciaal afscheid van hebben genomen, met het oog op hun vertrek uit die lokalen die voor PZN beschikbaar komen; met de Scouting hebben we intensief vervangende ruimte gezocht en gevonden;
  • Ombouw van de Stichting Jeugd- en Verenigingsbelangen St Theresia die tot voor kort alleen als verhuurder van de ruimten onder de kerk optrad maar inmiddels is ingericht als de stichting die verantwoordelijk is voor de herinrichting en verhuur van het gehele kerkgebouw;
  • Overleg met de nieuwe huurder PZN over de inrichting en de verbouwing en het huurcontract dat uiteraard voor een langere termijn wordt afgesloten;
  • Een inventarisatie van achterstallig onderhoud aan de kerk en de gebouwen door de Monumentenwacht Limburg; de staat van het gebouw is goed, maar we hebben wel wat achterstanden aan het dak, de torens, ramen en kozijnen weg te werken; onze clustersamenwerking met de Anna- en Lambertusparochie werpt nu al zijn vruchten af. Zij gaan ons financieel helpen om het achterstallig onderhoud weg te werken.

De plannen worden nu definitief gemaakt. De benodigde middelen zijn toegezegd en voor een groot deel ook al beschikbaar gesteld. We kunnen dus nu definitief aan de slag. De benodigde vergunningen worden aangevraagd. De aanbesteding van aannemer en installateurs start binnenkort.
Wij willen in oktober a.s. een informatiebijeenkomst in de kerk organiseren voor U en de buurtbewoners waarbij de plannen zullen worden toegelicht.
Tot 1 januari 2022 zijn we alleen met voorbereidingen doordeweeks in de kerk bezig. De kerkdiensten en andere activiteiten kunnen de komende maanden gewoon doorlopen. De verbouwing start eerst in de ruimten aan de Athoslaan.
In juni 2022 moet de verbouwing klaar zijn en zal PZN haar nieuwe thuisbasis betrekken.
Vanaf juli 2022 vinden de zondagsmissen weer in de Theresiakerk plaats. Daarbij zal voornamelijk van de dagkapel gebruik worden gemaakt.
Het kerkbestuur en de vrijwilligers zijn blij dat dit project tot stand wordt gebracht en daarmee onze karakteristieke “Theresia” ook voor de eredienst kan worden behouden. Hiervoor hebben wij verder uw kerkbijdrage en kerkbezoek nodig.

Wij hopen U hiermee wat meer informatie te hebben gegeven.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, suggesties laat het ons dan weten.

Het Theresia-team

Hans Pfeil
Josef Quick
Theo Thuis
Peter Walraven.