WAALSE KERK VIERT MET INGANG VAN 7 JANUARI 2024 TIJDELIJK HAAR WEEKENDDIENST IN DE ST. THERESIA-JOZEFKERK

Vanaf 7 januari a.s. zal er weer op zondagochtend een kerkdienst plaatsvinden in de St. Theresia-Jozefkerk. Geen Rooms Katolieke diensten maar vieringen door de Waalse kerkgemeenschap in Maastricht. Het kerkgebouw van de Waalse kerk gemeenschap aan de Pietersstraat wordt het komende jaar aangepast en gerenoveerd.

https://www.waalsekerkmaastricht.nl/dewaalsekerk

Vanuit de oecumenische samewerking in de Raad van Kerken stelt het kerkbestuur van de St. Theresiakerk graag haar kerkruimte ter beschikking zodat de Waalse kerk met zo’n honderd leden uit heel Limburg toch samen kan blijven komen tijdens de renovatie van hun eigen kerkgebouw.

Heeft u belangstelling om eens een kijkje te nemen? U bent van harte welkom bij de viering op zondagochtend om 10.00 uur. (ingang zijkant van de St. Theresiakerk)

Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons dan weten.

Namens het kerkbestuur van de parochies St. Theresia-Jozef & St. Anna-Lambertus

Theo Thuis, penningmeester

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer