Data Kinderclub 2020-2021 (onder voorbehoud vanwege corona)

Werkboek 7-9 jaar, deel 1

Thema

De toren van Babel
Isaak en Jakob
Saul en David

Datum

woensdag 16 september
woensdag 30 september
woensdag 14 oktober

Tijdstip

14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur

Locatie

Annazaal
Annazaal
Annazaal

David en Goliath
St. Maarten
Maria krijgt een boodschap
De herders krijgen een boodschap en zien God

woensdag 28 oktober
woensdag 11 november
woensdag 25 november
woensdag   9 december

14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur

Annazaal
Annazaal
Annazaal
Annazaal

Kerstperiode

Oefenen Kindje wiegen
Oefenen Kindje wiegen

Kindje Wiegen (Kerstavond)

De melaatse
De honderdman
Een bezetene wordt genezen

dinsdag 22 december
woensdag 23 december

donderdag 24 december

woensdag 6 januari

woensdag 20 januari

woensdag 3 februari

14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur

17.00             uur

14.00-16.00 uur

14.00-16.00 uur

14.00-16.00 uur

St. Annakerk
St. Annakerk

St. Annakerk

Annazaal

Annazaal

Annazaal

VASTENTIJD en PASEN

Aswoensdag

De doofstomme spreekt
Het lijdensverhaal van Jezus
Palmpasenstokken maken met de communicanten

Palmzondag

woensdag 17 februari
woensdag 24 februari
woensdag 10 maart

woensdag 24 maart

zondag      28 maart

16.00-17.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur

14.00-16.00 uur

10.00            uur

Annazaal
Annazaal
Annazaal

Annazaal

St. Annakerk

Paastijd

Pasen, een nieuwe dag
De rozenkrans
Een bijzondere boottocht
Alles wordt anders voor Zacheüs
Uitstapje kinderclub

woensdag  7 april
woensdag 21 april
woensdag 26 mei
woensdag 16 juni
woensdag  7 juli

14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur
14.00-17.00 uur

Annazaal
Annazaal
Annazaal
Annazaal
????????

  Open hier het PDF-bestand van dit schema.