Onderstaande groeperingen zijn actief binnen onze parochie

Koster/Misdienaars

Binnen onze parochie is de heer Paul Willems als koster actief. Zijn taak bestaat uit het klaarmaken van de kerk voor de vieringen, zowel in het weekend als door de week alsmede voor bijzondere vieringen als begrafenissen en huwelijksmissen. De heer Willems heeft in 2020 zijn 40 jarig kosterjubileum mogen vieren.

Naast dhr. Willems doen nog 3 volwassenen  dienst als misdienaar.

Collectanten

Een aantal parochianen hebben de taak op zich genomen om tijdens de eucharistievieringen te zorgen dat de collecte gehouden kan worden. Elders op deze website is de mogelijkheid om uw gave digitaal te doen.

Nieuwe collectanten, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. Opgeven kan bij het parochiekantoor.

Lectoren

Een groepje van 3 dames en 1 heer, verzorgen de lezingen tijdens de Eucharistievieringen een verzorgen indien nodig een gedeelte van de woorddienst.

Levende gemeenschap

Het kerkbestuur van onze parochie heeft op 30 juni 2018 een eerste bijeenkomst georganiseerd om belangstellenden, waaronder verenigingen, onderwijs en maatschappelijke initiatieven in onze buurt (wijken) een platform te bieden om met elkaar in gesprek te komen. Onder meer om de uitdagingen en problemen te inventariseren  die de gesprekspartners tegenkomen om vervolgens de mogelijkheden te onderzoeken van onderlinge ondersteuning en zo mogelijk dwarsverbanden te leggen.

Voor de verslagen van de bijeenkomsten klik op deze link.

Kerkelijk Zangkoor St. Jozef

Het kerkkoor is in 1973 opgericht als (zoals omschreven in de statuten uit dat jaar) “een werkgroep ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de liturgie” of, wellicht meer populair gesteld, ter muzikale opluistering van de H. Mis. Vanaf de oprichting is het koor een dames- en herenkoor met een bezetting van de zangstemmen alt, sopraan, bas en tenor. Het koor bestaat momenteel uit 25 enthousiaste leden die onder de bezielende leiding van hun dirigent Herman Lemmens en organiste Veerle Cornelis. Repetitites zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Jozefkerk.

Voor meer informatie stuur een mail naar dhr. Beckers, secretaris beckp2108@gmail.com

ATHOS – THE REAL SOCIAL LABEL

Athos stelt zichzelf als doel, het vergroten van de mogelijkheden van onze deelnemers om duurzaam aan onze samenleving deel te nemen op een manier die bij hen past.

website Athos Maastricht

Trajekt

Trajekt staat al ruim 30 jaar voor welzijn in Maastricht en Heuvelland.
Vanaf het eerste contact wil Trajekt er zijn voor iedereen. Want “waar mensen zijn, zijn wij”.

website Trajekt

Stichting Ateliers Maastricht

SAM voert – in opdracht van de Gemeente Maastricht – het stedelijk atelierbeleid uit. De organisatie verhuurt op dit moment zo’n 200 ateliers en zet zich daarnaast voortdurend in om het aanbod van betaalbare en passende ruimtes uit te breiden.

De stichting verhuurt aan professionele kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en kunstopleidingsinstituten, zowel op permanente als op projectbasis. SAM bemiddelt voor alle kunstdisciplines. De meeste huurders zijn beeldend kunstenaar.

website SAM

Basisschool John F. Kennedy en kinderopvang Pinokkio vormen samen Kindcentrum Belfort: waar kleine mensen letterlijk en figuurlijk groot worden. De totale ontwikkeling van het kind staat centraal en we staan ervoor dat kinderen bij ons het maximale uit zichzelf halen. Samenwerken, structuur en veel leren zijn belangrijk voor ons. Naast de cognitieve ontwikkeling vormen de cultureel-creatieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden belangrijke pijlers binnen ons kindcentrum.

website Kennedyschool