Zijaanzicht St. Jozefkerk met glas in lood ramen

St. Jozefkerk

Interieur St. Jozefkerk

Maria altaar

Beeldje Heilige Jozef

Voorbeeld foto Kruisweg St. Jozefkerk

Glas in lood raam

Altaar St. Jozefkerk

Ruimtelijke context

De Sint Jozefkerk staat buiten het centrum van de wijk Belfort op een grasveld, tussen de Koninkrijkszaal van de Jehova’s getuigen en een gymnastiekzaal.

Type

De niet-georiënteerde houten zaalkerk met plat dak.

De kerk wordt gevormd door een rechthoekig, geheel met hout bekleed gebouw onder een plat dak. Aan de achterzijde staat tegen het gebouw een laagbouw gedeelte onder een plat dak, dat op de hoek is geplaatst. Aan de voorzijde is de kerk geopend door een uitpandig geplaatste betonnen tochtkast met glazen deuren. Tegen de gevel is een kruis gemonteerd. Aan de rechterzijde is de gevel geheel gesloten. De linkergevel is geopend door een lichtstraat. Naar de achterzijde toe bevindt zich de laagbouw, die onder de dakrand is geopend door een lichtstraat. Tegen de achtergevel staat voor een gedeelte de laagbouw, geopend door een lichtstraat. In het overgebleven gedeelte van de gevel is een uitgang gemaakt met een dubbele glazen deur en een luifel.De kerk wordt achterin betreden door een tochtkast met glazen deuren. De kerk is rechthoekig. Op de vloer liggen splijttegels. De muren zijn betimmerd met hout. Het plafond wordt gedragen door H- balken, waartussen het dak is afgetimmerd met witte platen. Tegen het plafond hangen een aantal witte vierkante geluiddempingsborden. Het rechthoekige presbyterium is ten opzichte van het schip ingesnoerd, door aan weerszijden een deuropening te bouwen. De linkerdeur gaat naar de sacristie en een vergaderzaaltje in de laagbouw. De rechterdeur voert naar een gang en een uitgang. Het koor is op de verhoogde vloer bekleed met hardsteen. Aan de linkerzijde van het koor is een extra toegang tot de sacristie gemaakt, die wordt afgesloten met een schuifwand.

zie foto 1; St Jozefkerk zijaanzicht met glas in loodramen
Tabernakel, koper op hout
Op de deuren staat in reliëf een Christusmonogram, geflankeerd door kruizen. Op een hardstenen sokkel met een franse lelie terzijde van het presbyterium.

Gegraveerde voorstelling op de deuren van de Annunciatie onder een doorlopende boog van bladwerk. Op de naald een banderol met de tekst: AVA MARIA GRATIA PLENA. Onderaan staat: ET VERBUM CARO FACTUM / EST – ET HABITAVIT IN NOBIS. Rondom zijn glasstenen gemonteerd. Ingemetseld in de sluitmuur van het priesterkoor.

Bouwgeschiedenis

In dit gebouw werd een constructie gebruikt die, later ook bij de San Salvatorkerk en de H.H.Mondulfus en Gundulfuskerk werd gebruikt. Een (wereldlijke) stichting werd opgericht om de parochie te gaan opbouwen. Waarschijnlijk was er een rechtspersoon nodig, zonder reeds een parochie op te richten. Het was dit stichtingsbestuur, dat in 1968 bij de bisschop de status van parochie aanvroeg voor het rectoraat.

Bij deze gelegenheid vroeg het bestuur tevens als patroon St. Jozef te benoemen. Deze naam was afkomstig van de in 1962 opgeheven St. Josephparochie, die was gevestigd in de Augustijnerkerk aan de Kesselskade te Maastricht. De verheffing werd overigens afgewezen, de naam kon echter wel worden gebruikt. In 1974 begon de tijd te dringen, want als gevolg van de staat van het gebouw en de nieuwe bouwverordeningen dreigde de eerder gebouwde noodkerk niet meer aan de voorschriften te voldoen.

Rector J.J. Bonnemayers, die inmiddels was benoemd, constateerde, dat er niet voldoende middelen waren voor nieuwbouw en er werd besloten tot een gedegen opknapbeurt van de noodkerk. Als gevolg hiervan werd de kerk niet verplaatst naar de geplande positie aan het centraal gelegen kruispunt. De gemeente zag zich genoodzaakt een ander landmark te gaan ontwikkelen. Ben Verhey, de ontwerper van de noodkerk, werd nogmaals bereid gevonden de tekeningen te maken en onder zijn leiding werd het werk uitgevoerd. De kerk werd grotendeels opnieuw opgebouwd, waarbij de stoelen in het interieur zouden worden gehandhaafd. Gedurende de bouw werden de H. Missen verplaatst naar de aula van de J.F.Kennedyschool. De eerste steen voor de nieuwe kerk werd gelegd op 30 november 1975 door deken Pelzer van Maastricht. De ingebruikname vond plaats op 27 maart 1976, gevolgd door de consecratie op 1 mei 1976 door mgr. Gijsen. In 1978 kwam de lang gewenste status van parochie.

De stoelen in de kerk zijn op een later tijdstip vervangen door banken.

Het kerkgebouw is op 4 juni 2022 aan de eredienst onttrokken en verkocht aan Martha Flora. De eucharistievieringen vinden vanaf nu plaats in de St. Theresia-Jozefkapel in de St. Theresiakerk aan het St. Theresiaplein 8 te Maastricht.