Onderstaande groeperingen zijn actief binnen onze parochie

Broederschap
St. Lambertus

Het broederschap is opgericht in 1993 en bestaat uit 17 leden, zowel dames als heren. Het doel van onze oprichting: meer diepgang in de verering van Lambertus, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan het parochieleven.

Wij willen dienstbaar zijn aan de eredienst in de kerk en we ontplooien religieuze dan wel levensbeschouwelijke activiteiten ter inspiratie en stimulering van het geloof. Er bestaat steeds meer belangstelling hiervoor en dat is een positieve ontwikkeling. St. Lambertus is een heilige waar wij in Maastricht trots op zijn.

Lectoren

Een groep van een aantal dames en heren die, als vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap, tijdens de Eucharistievieringen een gedeelte van de woorddienst verzorgen.

Collectanten

Een groepering die als taak heeft tijdens de eucharistievieringen te zorgen dat de collecte gehouden kan worden. De H. Mis van zaterdagavond wordt door Broederschap St. Lambertus verzorgd, die van de zondag  door leden van Broederschap en een paar andere vrijwilligers. Gemiddeld heeft een collectant 1x per 6 weken dienst in de mis.

Nieuwe collectanten, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. Opgeven kan bij het parochiekantoor.

Dragersgilde

St. Lambertus

Voorzitter Koos Consten van het Dragersgilde Sint Lambertus heeft over het lidmaatschap en de vervulling ervan zo zijn eigen filosofie. Wij dragen, zegt hij, als groep het verleden met ons mee, op weg met onszelf naar de toekomst met een ideaal voor ogen. Wat je draagt, het borstbeeld van Sint Lambertus, is ons gezicht. Het is een eer het te dragen: “Het is een prachtig beeld. We dragen het op handen”. Het Dragersgilde Sint Lambertus loopt zo’n 6 a 7 keer per jaar mee in processies, gekleed in een tweedelig gewaad, in de kleuren groen en geel.

Het gilde – 24 man op volle sterkte – bestaat officieel sinds 18 maart 1981. Sinds 2019 heeft Sint Lambertus een plek in de St. Lambertuskapel in de St.Annakerk.

Kinderclub Servaas-

Anna-Lambertus

Bij de kinderclub maken kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op een speelse wijze kennis met verhalen uit de bijbel en met allerlei thema’s die met het geloof te maken hebben. Na het voorlezen van een bijbelvertelling of over een bepaald thema wordt er geknutseld, getekend, toneel gespeeld, de kerk bezocht etc. Alles op een voor de kinderen begrijpelijke manier.

De Kinderclub komt één keer in de 2 weken  op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00u bij elkaar in het zaaltje achter de St. Annakerk.

De club wordt geleid door catechiste Katja Tijssen-Smeets, kapelaan Garcia en een paar vrijwilligers.

Je vindt ons ook op Facebook onder Kinderclub Servaas-Anna-Lambertus Maastricht.

Wil je een keer komen kijken? Dat kan natuurlijk! Neem contact op met het parochiebureau St. Anna-Lambertus 043 -3432929 op ma-wo-vr van 9.00 – 12.00u

Misdienaars/Kosters

Normaal gesproken is een aantal jongens en meisjes actief als misdienaar. Helaas zijn de laatste tijd diverse misdienaars vertrokken, zodat nog maar 1 jeugdige misdienaar actief is. Soms neemt een volwassene de rol van acoliet op zich.

De jongeren beginnen meestal hiermee nadat ze de Communie hebben gedaan. Zij helpen de priester o.a. bij het klaarmaken van het altaar, zorgen dat er bij het begin van de mis en tijdens de consecratie gebeld wordt en reiken het wierookvat en wierook aan. Nieuwe misdienaars kunnen we altijd nog gebruiken, opgeven kan bij het parochiesecretariaat.

Binnen onze parochie is een aantal dames en heren als koster actief. Hun taak bestaat uit het klaarmaken van de kerk voor de vieringen, zowel in het weekend als voor bijzondere vieringen als begrafenissen en huwelijksmissen.

We zijn op zoek naar jongeren als misdienaar en ook een of meerdere kosters zijn welkom. Interesse? Neem contact op met het parochiekantoor.

Vocalgroup Alliance

Vocalgroup Alliance is een koor van 30 jong volwassenen in de leeftijd tussen 27 en 46 jaar. Al sinds 1967 is de St.Annakerk de thuisbasis van dit koor. De leiding berust vanaf 1992 bij Eric Feron die met hart en ziel de kwaliteit van de muziek bewaakt. Een klein combo begeleidt de zang tijdens de jongerenvieringen en huwelijksmissen. Daarnaast heeft het koor al regelmatig zijn medewerking verleend aan verschillende Proms-concerten in de Regio. Repetities woensdagavond in de Annakerk tussen 20.00 en 21.30 uur.

Klik hier voor meer informatie.

Koor Ascension

Het koor Ascension is een koor dat zijn oorsprong vond in Christus’ Hemelvaartkerk in Pottenberg. Sinds 2012 heeft het koor zijn thuisbasis gevonden in de Anna-Lambertusparochie. Het koor bestaat al sinds 1969 en de leden zijn in de leeftijd van 25-55 jaar. Zij staan samen met het combo (pianiste, saxofonist, trompettist en drummer) onder leiding van Enrico Marti. Door de jaren heen hebben zij op vele fronten hun stem laten horen.

Huwelijksmissen, begrafenissen, concerten, stadsprocessies en Heiligdomsvaart. Zelfs met de reuzenstoet zorgen zij voor een verrassend geluid.

Ascension repeteert iedere dinsdagavond van 19.45-21.30 u.

Klik hier voor meer informatie.

55+ activiteiten

Dit orgaan is bedoeld voor 55-plussers van de parochie St. Anna-Lambertus, maar ook voor anderen, en is niet-lidgebonden. Een comité bestaande uit een 4-tal vrijwilligers biedt regelmatig ontspanning door middel van o.a. lezingen, excursies, vieringen en maandelijkse inloopmiddagen. Al deze activiteiten zijn voor eenieder die daarvoor belangstelling heeft vrij toegankelijk.

Diaconie

Het woord ’diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Vanaf het allereerste begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste als een van haar belangrijkste taken gezien.

Wat is diaconie en waarom diaconie in onze parochie?

– Alle zorg vanuit de Kerk/Parochie voor de medemens.
– In het voetspoor van Jezus, rechtdoen aan mensen en helpen/begeleiden in situaties, waarin medemensen op de een of andere wijze in de knel, in moeilijkheden of in leed geraken of geraakt zijn.
– Als geloofsgemeenschap zorg en aandacht besteden aan elkaar om samen zin, troost en bevrijding in het leven te aanvaarden.

Parochianen die behoefte hebben aan een bezoekje van onze diaconiegroep kunnen dit kenbaar maken bij onze parochiepriesters en / of  bij het parochiekantoor.

Dames bloemverzorging

De dames van de bloemengroep zorgen dat in de kerk altijd een aantal mooie bloemstukken staat. Zij komen elke vrijdagmorgen 1 tot 2 uurtjes bij elkaar, ruimen de oude bloemstukken op, kopen nieuwe bloemen en verwerken deze tot nieuwe stukken.

Dames interieurverzorging

Voor het poetsen van de kerk is er een schoonmaakbedrijf. De dames van de stöb-groep nemen de kleine en lichtere klussen op schoonmaakgebied op. Zij nemen de banken onderhanden, gaan met plumeau en stofdoek door de kerk,  maken kandelaars schoon en proberen zo alles netjes te houden. Dit groepje komt een keer in de maand op woensdagmorgen bij elkaar.

Biddende Moeders

De organisatie Biddende Moeders, groepen moeders die bidden voor hun kinderen en kleinkinderen, is in 1995 in Engeland ontstaan en overgewaaid naar andere landen in de wereld.

In 2002 is het in Nederland van start gegaan.

In onze parochie komt  een aantal dames op woensdagochtend bij elkaar, of in de Annazaal of bij een van de dames thuis. Er wordt gebeden, gezongen en gepraat over allerlei onderwerpen.

Interesse? Neem contact op met het parochiekantoor.

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor onze parochie?