St. Anna-Lambertus

Zaterdag

Zondag

10.00 uur

H. Mis opgeluisterd door koor of orgelmuziek

Woensdag

18.15 uur Rozenkrans en H.Mis
(voor vakantierooster zie parochieblad op deze website)

St. Theresia | St. Jozef

Zaterdag

17.30 uur St.Theresia-Jozefkapel (Theresiakerk)

Zondag