In de Kerk hangt nog een kruisweg die afkomstig is van de hand van De heer Charles Russel sr. (1919). De inspiratie voor het vervaardigen van deze kruisweg vond hij bij de Heilige Gemma Galgani die zich tijdens haar leven verdiept heeft in het lijden van Christus.

De kruisweg is geschilderd in 1985. Aanvankelijk hing deze kruisweg in 4 blokken van 4 staties in de kapel van het karmelietenklooster in Geleen. De prior, pater Michael Linssen O.C.D. – o.a. verantwoordelijk voor de uitgave van de brieven en werken van de heilige Edith Stein – verhuisde na opheffing van het klooster naar Würzburg. Na zijn overlijden ging de kruisweg terug naar de kunstenaar. Dit indrukwekkende werk heeft hij aan onze parochie aangeboden.