De kruisweg is van de hand van de beeldhouwer Frans Cox en werd in 1974 gemaakt voor de St. Pauluskerk te Epen. Bij de restauratie van deze kerk werd de kruisweg geplaatst in de St. Annakerk. In deze ruimte komt het geheel goed tot zijn recht.

Naast de gebruikelijke 14 staties voegt Frans Cox een tweetal staties toe: de komst van Maria Magdalena bij het lege graf en de Emmaüsgangers.